محصولات

محصولات

محصولات شرکت ما شامل :

۱- انواع جعبه پیتزا و ساندویج و همبرگر بهداشتی

۲-سینی غذای رستورانی و سینی آبمیوه و بستنی

۳- انواع جعبه های بهداشتی و صنعتی

۴ – سینگل فیس بهداشتی و صنعتی

۵-ورق ای فلوت