جعبه غذا

 

 

 

سینی رستورانی چاپ تک رنگ

 

جعبه غذا با دسته مخصوص حمل

 

جعبه حمل غذا بیرون بر

 

جعبه دو پرسی بیرون بر

سینی غذا رستورانی