سینگل فیس صنعتی

محصول سینگل فیس صنعتی ، محصول دیگری از شرکت مقوا مروارید می باشد که در ترکیبهای مختلفی چون : کرافت-بازیافت،  بازیافت – بازیافت ،سفید – بازیافت و…. تولید می شود. گرماژ این محصول بسته به ترکیب انتخابی متفاوت می باشد.