ورق C فلوت

کاغذ فلوتینگ

لایه کنگره ای است که در مقوا به صورت یک لایه موج دار بین دو کاغذ استفاده می شود و استحکام لازم را به کارتن می دهد.

کاغذ های موج دار یا (فلوت) شده در اکثر بسته ها مورد استفاده قرار می گیرند علاوه بر استحکام ، خالی بودن فضای بین لایه های این کاغذ باعث ایجاد نرمی و حفظ محصول در برابر فشار های سخت و شکننده می شود.همچنین این فضاهای خالی عایق خوبی برای دما محسوب می شوند. و در پنج اندازه A-B-C-E-Fتولید می شوند.