ورق E فلوت

Eفلوت

ارتفاع هر کنگره بین ۱/۱ تا ۱/۶ میلی متر و تعداد کنگره ها بین ۲۹۰ تا ۳۲۰ عدد در هر متر است. این نوع فلوت دارای بیشترین مقاومت در برابر له شدگی است و به دلیل سطح صاف تر و صیقلی تر برای چاپ مناسب تر است . از این فلوت بیشتر برای بسته بندی های کوچک استفاده می شود .و کمترین ضخامت را در کارتن های ایران جهت بسته بندی دارد و معمولا جهت تولید جعبه های مواد غذایی و دارویی به کار میرود.